นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อเสนอแนะ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัท Weserve Delivey Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “Weserve”) เมื่อท่านใช้บริการ (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) กับทาง Weserve ไม่จำกัดการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ (ซึ่งต่อ ไปในที่นี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการ ท่านตกลงและอนุญาตให้ทาง Weserve รวบรวมการใช้และโอนข้อมูลของท่านตามที่ได้กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และ /หรือใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่ง Weserve มีการให้บริการในการสั่ง อาหาร วัตถุดิบอาหาร บริการอื่นๆ ออนไลน์ (ซึ่งต่อ ไปในที่นี้เรียกว่า “บริการ”)

Weserve ได้ทำการรวบรวมข้อมูลอะไรของท่านบ้าง?

Weserve จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อท่านได้มีสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับทาง Weserve หรือใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ Weserve จะรวบรวมข้อมูลของท่าน เมื่อท่านกรอกแบบสอบถามใดๆ ก็ตามเสร็จสิ้นแล้ว และเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมไว้ใน คุกกี้ ( ตามข้ออธิบายในข้อต่อไป ) Weserve จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้ (โดยข้อมูลจะมี ชื่อ,อีเมล์,ที่อยู่ ,เบอร์โทรศัพท์ ,ตำแหน่งสถานที่ตั้งปัจจุบัน เป็นต้น) เมื่อท่านอนุญาตเท่านั้น Weserve จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อดำเนินการใช้งานตามที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงให้ข้อเสนอและข้อมูลเกี่ยวกับ Weserve รวมถึงบริการต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจ Weserve จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านการสั่ง บริการออนไลน์ การร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Weserve การเปิดบัญชีผู้ใช้งาน การส่งข้อความผ่านทาง contact us หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆของทางเว็บไซต์หรือผ่านทางโฆษณา การทำ แบบสอบถามและการตลาดทางตรง Weserve จะไม่เก็บข้อมูลสำคัญของท่าน

คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ส่งผ่านทางอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจดจำ และพิสูจน์อุปกรณ์การใช้งานของท่าน และอนุญาตให้อุปกรณ์ของท่านจดจำข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของ Weserve เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน ในครั้งต่อไป ข้อมูลบางอย่างที่ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวม ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานได้แต่จะติดตามการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อที่ทาง Weserve จะได้ทราบลักษณะการใช้งานของลูกค้า และเพื่อเป็นการปรับปรุงการสั่งหรือการให้บริการออนไลน์ Weserve จะนำข้อมูลเหล่า นี้โดยใช้คุกกี้ คุกกี้ไม่ได้เก็บข้อมูลใดๆที่พิสูจน์ตัวตนของท่านและ Weserve ไม่ได้ใช้ คุกกี้เพื่อทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว แต่ Weserve จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวกับทาง Weserve เท่านั้น Weserve จะเก็บข้อมูลทางเทคนิคจากโทรศัพท์มือถือของท่านหรือการใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือของ ท่าน และ/หรือเว็บบราวเซอร์ของท่านต้องสามารถอนุญาตให้ท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ถ้าท่านต้องการ

การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่รวบรวมโดย Weserve

ท่านยินยอมให้ Weserve สามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการและส่งของ รวมถึงบริการอื่นๆที่ท่าน ได้สั่งไว้กับทางเว็บไซต์ ท่านยินยอมให้ Weserve เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ประกอบไปด้วย ชื่อ อีเมล์ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์กับผู้ส่งของ พนักงานของ Weserve หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการ ของกับ Weserve ท่านยินยอมให้ Weserve ใช้ข้อมูลส่วนตัวของ ท่าน สำหรับวัตถุประสงค์ใน การโฆษณาหรือการตลาดทางตรงเพื่อแจ้ง รายละเอียดของทางเว็บไซต์รวมถึงสินค้าและการบริการของ Weserve หรือเรื่องอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ Weserve อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน และ ท่านยินยอมให้ Weserve เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน กับบุคคลดังต่อ ไปนี้ - องค์กรอื่นๆภายในกลุ่มบริษัท Weserve - บุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้างโดย Weserve หรือสมาชิกท่านอื่นในกลุ่มบริษัท Weserve ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน Weserve หรือทำการส่งสินค้าและให้บริการแทน Weserve หากท่านไม่ต้องการรับข่าวสารจาก f Weserve หรือไม่ต้องการให้ Weserve เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอก กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่ contact@weserve.co.th หรือทำตามขั้นตอนเมื่อท่านได้รับข่าวสารจาก Weserve ในอีเมล์ของท่าน Weserve จะดำเนินการตามคำขอของท่าน โดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้ง โปรดทราบว่าการใช้บุคคลภายนอกดำเนินการยกเลิกการใช้บริการ นั่นหมายถึงว่า Weserve จะไม่สามารถให้บริการท่านได้อีกต่อไป Weserve ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีเหตุจำเป็นในทางกฎหมาย หรือเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ และทรัพย์สินของ Weserve หรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อหลีกเหลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น ในกรณีที่มีการขายกิจการ หรือการควบบริษัท เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การเข้าถึงข้อมูลส่วน ตัวของผู้ใช้บริการ

Weserve จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และอัพเดทอยู่เสมอและไม่ทำการบิดเบือนข้อมูลใดๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้กับ Weserve ทางเราจะรีบดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ได้รับแจ้ง และหากท่านต้องการสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว กรุณาแจ้งให้เราทราบได้ที่ contact@weserve.co.th ทาง Weserve ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ หาก Weserve ได้รับแจ้ง การลบบัญชีผู้ใช้งาน มิได้หมายความว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับทางเราจะถูกลบทิ้งไปโดยอัตโนมัติ หากท่านมีความประสงค์ให้ Weserve ทำการลบข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย กรุณาทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ข้างต้น โปรดทราบว่า การลบข้อมูลส่วนตัวออกจากระบบของ Weserve หมายถึงว่าท่านยกเลิกการใช้บริการจากทางเราทั้งหมด ทางเราไม่อาจดำเนินการตามคำขอของท่าน หากมีข้อ กำหนดทางกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว (ถ้ามี) เราจะให้ท่านต้องยืนยันตัวตนก่อน โดยทำการส่งเอกสารสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับทาง Weserve ก่อน

การรักษาความปลอดภัยและการเก็บข้อมูลในข้อมูลส่วนบุคคล

Weserve จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยที่สุดและป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทาง ที่ผิด การก้าวกายความเป็นส่วนตัว การทำข้อมูลสูญหาย การนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน Weserve จะทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านที่มีทั้งหมด หากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้งานแล้วภายใต้ข้อ กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ข้อกำหนดจากข้างบน) เมื่อท่านตั้งรหัสผ่านเพื่อเขาใช้ บริการของทางเว็บไซต์ท่านต้องเก็บรหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกรหัสดังกล่าวกับผู้อื่น ด้วยลักษณะการใช้งานอินเตอร์เน็ต Weserve ไม่สามารถรับรองความปลอดภัย ขณะที่ท่านได้ทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเรา และ ท่านยอมรับว่าท่านได้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราโดยยอมรับเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่า มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทาง Weserve ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วน โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาง Weserve จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางอีเมล์ตามที่เห็นสมควร โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า

เว็บไซต์

ทาง เว็บไซด์ของ Weserve มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ แต่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ได้กับทางเว็บไซต์ของเราเท่า นั้น ดังนั้น ท่านมีความจำเป็นต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่ด้วย

การติดต่อ

หากท่านมีขอเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและคำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับทางWeserve ท่านสามารถส่งคำขอมาได้ ที่ contact@weserve.co.th ทางเรายินดีให้คำแนะนำและบริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน